Pyetje rreth ligjeratave, konfirmim të notës etj, mund të shkruani në këtë email. info@armandi.info

Home

NJOFTIM

Të nderuar studentë të vitit të II

Konsideroi se  Ju jeni të njoftuar së për shkak të afatit plotësues të provimeve Dekanati i Fakultetit Ekonomik ka marrë vendim që nga data 14 deri 20 Prill, 2014 të mos mbahet mësimi dhe aktivitete tjera të planifikuara. Meqë ne e kemi pasur të planifikuar Testin 1 (e parë) nga lënda E drejta Biznesore Ndërkombëtare ta mbajnë me 16. Prill 2014 jemi të detyruar që këtë datë ta lëvizim në javën e tretë (III) respektivisht me datën 23. Prill 2014 sipas orarit të ligjëratave.

Me keqardhje për këtë ndryshim ju përshëndes përzemërsisht

Dr.sc. Armand Krasniqi